Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Centaurea attica asperula
Centaurea attica attica
Centaurea attica drakiensis
Centaurea attica megarensis
Centaurea attica pentelica
Centaurea baldaccii
Centaurea calcitrapa
Centaurea cariensis maculiceps
Centaurea chalcidicaea
Centaurea charrelii
Centaurea chrysocephala
Centaurea cuneifolia cuneifolia
Centaurea cuneifolia pallida
Centaurea cuneifolia sublanata
Centaurea cytherea
Centaurea deustiformis
Centaurea ebenoides
Centaurea epirota
Centaurea euboica euboica
Centaurea euboica intermedia