Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crepis guioliana
Crepis heldreichiana
Crepis hellenica
Crepis incana
Crepis merxmuelleri
Crepis micrantha Κρηπίς η μικρανθίς
Crepis multiflora
Crepis neglecta corymbosa
Crepis neglecta fuliginosa
Crepis neglecta neglecta
Crepis pulchra
Crepis pusilla
Crepis reuteriana
Crepis rubra
Crepis sancta
Crepis setosa
Crepis sibthorpiana
Crepis smyrnaea
Crepis tectorum tectorum
Crepis turcica