Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea cuneifolia sublanata
Crocus sieberi sublimis
Convolvulus boissieri suendermannii Κονβόλβουλος του Σουέντερμαν
Calendula suffruticosa suffruticosa
Carex sylvatica sylvatica
Centaurea rhenana tartarea
Crepis tectorum tectorum
Cerastium brachypetalum tenoreanum Κεράστιο του Τενόρι
Centaurium tenuiflorum tenuiflorum Κενταύριο το στενανθές
Convolvulus althaeoides tenuissimus
Centaurea orphanidea thessala
Campanula topaliana topaliana
Convolvulus tricolor tricolor
Cirsium creticum triumfetti
Callitriche truncata truncata
Centaurium erythraea turcicum
Centaurea tymphaea tymphaea
Corydalis rutifolia uniflora
Centaurea urvilei urvilei
Centaurea napulifera velenovskyi