Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cerastium scaposum Κεράστιο το αφυλλόβλαστο
Cerastium smolikanum Κεράστιο του Σμόλικα
Cerastium vourinense Κεράστιο του Βούρινου
Ceterach officinarum
Ceratocephalus falcatus Κερατοκέφαλος ο γαμψός
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum heldreichii
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum temulentum
Chaerophyllum creticum Χαιρόφυλλο το Κρητικό
Chamaecytisus albus Χαμαικύτισος ο λευκός
Chamaecytisus austriacus Χαμαικύτισος ο Αυστριακός
Chamaecytisus creticus Χαμαικύτισος ο Κρητικός
Chamaecytisus dorycnioides Χαμαικύτισος ο δορυκνιοειδής
Chamaespartium sagittale
Chamaecytisus subidaeus Χαμαικύτισος ο υποιδαίος
Chenopodium ambrosioides Χηνοπόδιο το αμβροσιοειδές
Chenopodium ficifolium Χηνοπόδιο το συκόφυλλο
Chenopodium glaucum Χηνοπόδιο το γλαυκό