Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Alauda arvensis cantarella Σταρήθρα
Apus apus apus Σταχτάρα
Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς
Anser anser anser Σταχτόχηνα
Anser anser rubirostris Σταχτόχηνα η πορφυρόραμφη
Aquila rapax orientalis Στεπαητός
Aquila clanga Στικταητός
Acer orientale Σφενδάμι Κρητικό
Acer tataricum Σφενδάμι ανατολικό
Acer obtusatum Σφενδάμι βαλκανικό
Acer campestre Σφενδάμι πεδινό
Acer opalus hyrcanum Σφενδάμι σερβικό
Acer monspessulanum monspessulanum Σφενδάμι του Μονπελιέ
Anas penelope Σφυριχτάρι
Alburnoides bipunctatus ohridanus Τσιρωνάκι
Alburnoides bipunctatus thessalus Τσιρωνάκι της θεσσαλίας
Alburnoides bipunctatus strymonicus Τσιρωνάκι του Στρυμώνα
Accipiter nisus nisus Τσιχλογέρακο
Acrocephalus arundinaceus Τσιχλοποταμίδα
Anguilla anguilla Χέλι