Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea tuntasia
Centaurea vlachorum
Centaurea weldeniana
Centaurea xylobasis
Centaurea zuccariniana
Cephalanthera cucullata
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera epipactoides
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Cephalaria ambrosioides
Cephalaria tenuiloba
Cephalorrhynchus tuberosus
Cerastium candidissimum
Cerastium cerastoides
Cerastium moesiacum
Cerastium runemarkii
Cerastium theophrasti
Ceratophyllum submersum
Cerastium rectum Κεράστιο το όρθιο