Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Carlina corymbosa curetum
Carlina corymbosa graeca
Carlina diae
Carlina frigida
Carlina sitiensis
Carlina tragacanthifolia
Carlina vulgaris intermedia
Carpobrotus acinaciformis
Carpobrotus edulis
Carum graecum graecum
Carum graecum serpentinicum
Carum heldreichii
Carum multiflorum
Carum rigidulum bulgaricum
Carum rigidulum palmatum
Carum rupestre
Carum strictum
Catabrosa aquatica
Catananche lutea lutea
Centaurea iberica iberica