Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Elaeagnus angustifolia Τζιτζιφιά
Epilobium palustre
Enarthrocarpus arcuatus
Echium plantagineum Έχιο το πλανταγίνεο
Emex spinosa
Echium parviflorum Έχιο το βραχυανθές
Echinophora spinosa
Ecballium elaterium
Empetrum nigrum Έμπετρο το μελανό
Elymus striatulus
Edraianthus tenuifolius
Elymus pycnanthus
Edraianthus parnassicus
Elymus panormitanus
Edraianthus graminifolius
Equisetum hyemale
Echium vulgare
Echinops microcephalus
Echinochloa crus-galli
Equisetum fluviatile