Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula macrostachya
Campanula merxmuelleri
Campanula nisyria
Campanula oreadum
Campanula orphanidea
Campanula papillosa
Campanula calaminthifolia
Campanula pelviformis
Campanula persicifolia
Campanula radicosa
Campanula rapunculoides
Campanula rapunculus
Campanula rechingeri
Campanula reiseri
Campanula rotundifolia
Campanula rupestris
Campanula rupicola
Campanula sartorii
Campanula cervicaria
Cardamine amara