Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Achillea ligustica
Aethionema iberideum
Achillea lingulata
Adonis cyllenea
Aegilops dichasians
Achillea millefolium
Achillea nobilis
Achillea chrysocoma
Achillea pindicola integrifolia
Aethionema orbiculatum
Aegopodium podagraria
Achillea pindicola pindicola
Aeluropus lagopoides
Aeluropus littoralis
Aeonium arboreum
Aetheorhiza bulbosa bulbosa
Aetheorhiza bulbosa microcephala
Aethionema carlsbergii
Aethionema cordatum
Ajuga pyramidalis