Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Pedicularis orthantha
Pedicularis petiolaris
Peganum harmala
Parentucellia viscosa
Parietaria cretica
Petasites albus
Petasites hybridus
Petasites kablikianus
Petromarula pinnata
Petrorhagia armerioides
Petrorhagia candica
Petrorhagia cretica
Petrorhagia dianthoides
Petrorhagia fasciculata
Petrorhagia glumacea
Petrorhagia graminea
Petrorhagia illyrica haynaldiana
Petrorhagia illyrica illyrica
Petrorhagia illyrica taygetea
Petrorhagia phthiotica