Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Crataegus rhipidophylla Κράταιγος ο ριπιδόφυλλος
Crataegus pentagyna Κράταιγος ο πεντάγυνος
Crataegus monogyna monogyna Κράταιγος ο μονόγυνος
Crataegus azarolus Κράταιγος ο αζαρόλος
Cercis siliquastrum Κουτσουπιά
Cotoneaster nummularia Κοτονήαστρο το νομισματικό
Cotoneaster integerrimus Κοτονήαστρο το ακεραιόφυλλο
Cotoneaster nebrodensis Κοτονήαστρο το Νεμπροντένσιο
Coronopus squamatus Κορωνόπους ο λεπιδωτός
Coronopus didymus Κορωνόπους ο δίδυμος
Coronilla emerus emerus Κορονίλλα ο έμερος
Coronilla globosa Κορονίλλα η σφαιρική
Coronilla coronata Κορονίλλα η στεφανωματική
Coronilla rostrata Κορονίλλα η ραμφοφόρος
Coronilla cretica Κορονίλλα η κρητική
Coronilla elegans Κορονίλλα η κομψή
Coronilla emerus emeroides Κορονίλλα η εμεροειδής
Coronilla juncea Κορονίλλα η βουρλοειδής
Coronilla valentina glauca Κορονίλα η γλαυκή
Corispermum nitidum Κορίσπερμο το στίλβον