Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Astragalus apollineus
Astragalus austraegaeus
Astragalus boeticus Αστράγαλος ο βοιωτικός
Astragalus creticus creticus
Astragalus creticus rumelicus
Astragalus depressus
Astragalus drupaceus
Astragalus echinatus Αστράγαλος ο εχινώδης
Astragalus epiglotis epiglotis Αστράγαλος η επιγλωτίς
Astragalus excapus
Astragalus glycyphylloides
Astragalus glycyphyllos
Astragalus graecus
Astragalus haarbachii Αστράγαλος του Χααρμπάχ
Astragalus hamosus Αστράγαλος ο αγκιστρώδης
Astragalus hellenicus
Astragalus idaeus
Astragalus lacteus
Astragalus lusitanicus orientalis
Astragalus mayeri