Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula rotundifolia
Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα
Coregonus lavaretus Κορήγονος
Campanula reiseri
Campanula rechingeri
Campanula rapunculus
Campanula rapunculoides
Campanula radicosa
Campanula persicifolia
Campanula pelviformis
Coturnix coturnix Ορτύκι
Crex crex Ορτυκομάνα
Crocidura ariadne Μυγαλή της Αριάδνης
Crocidura guldenstaedti Μυγαλή του Γκουλντεσταίντ
Crocidura lasiura Μυγαλή της Λέσβου
Campanula papillosa
Campanula orphanidea
Cuculus canorus Κούκος
Cursorius cursor Αμμοδρόμος
Cygnus cygnus Αγριόκυκνος