Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea chalcidicaea
Centaurea charrelii
Centaurea chrysocephala
Centaurea cytherea
Centaurea deustiformis
Centaurea ebenoides
Centaurea epirota
Centaurea cyanus Κενταύρια ο κυανός
Centaurea grbavacensis
Centaurea heldreichii
Centaurea huljakii
Centaurea hyalolepis
Centaurea idaea
Centaurea immanuelis-loewii
Centaurea ipsaria
Centaurea jacea
Centaurea kalambakensis
Centaurea lacerata
Centaurea laconica
Centaurea lactiflora