Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Arabis collina
Acinos suaveolens
Arabis cretica
Campanula cervicaria
Campanula chalcidica
Campanula constantinii
Campanula cymaea
Campanula cymbalaria
Campanula euboica
Campanula foliosa
Campanula formanekiana
Arabis muralis
Arabis pseudoturritis
Ajuga genevensis
Arabis sagittata
Campanula goulimyi
Campanula hagielia
Campanula hawkinsiana
Campanula heterophylla
Cephalorrhynchus tuberosus