Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Arenaria filicaulis graeca
Aethionema saxatile graecum
Allium guttatum guttatum
Allium callimischon haemostictum
Asplenium lepidum haussknechtii
Aegilops comosa heldreichii Αιγίλωψ του Χελδράιχ
Acer heldreichii heldreichii Αγριοπλάτανος
Anemone hortensis heldreichii
Aquila heliaca heliaca Βασιλαητός
Alyssum obtusifolium helioscopioides
Anthemis tomentosa heracleotica Ανθεμίδα η ηρακλιώτικη
Allium cupani hirtovaginatum
Anthyllis vulneraria hispidissima
Aquila chrysaetos homeyeri Χρυσαητός …
Acer opalus hyrcanum Σφενδάμι σερβικό
Arvicola terrestris illyricus Νεροαρουραίος
Apus pallidus illyricus Ωχροσταχτάρα
Alnus incana incana Κλήθρο της Ροδόπης
Anthemis arvensis incrassata Ανθέμιδα η πυκνή
Asplenium trichomanes inexpectans