Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Ononis natrix natrix Ονωνίς η νάτριξ
Ononis arvensis Ονωνίς η αρουραία
Testudo hermanni hermanni Ονυχοχελώνα
Ondatra zibethicus Οντάνδρα
Onobrychis oxyodonta Ονοβρυχίδα η οξυόδοντη
Omocestus viridulus Ομόκηστος ο πρασινωπός
Omocestus petraeus Ομόκηστος ο πετραίος
Omocestus minutus Ομόκηστος ο μικρός
Omocestus rufipes Ομόκηστος ο κοκκινόπους
Omocestus haemorrhoidalis Ομόκηστος ο αιμορροϊδικός
Halocnemum strobilaceum Ολόκνημο το στροβιλοειδές
Oenanthe aquatica Οινάνθη η υδρόφιλη
Oedipoda miniata miniata Οιδήποδας ο …
Oedipoda aurea Οιδήποδας ο χρυσός
Oedipoda caerulescens Οιδήποδας ο κυανωπός
Oedipoda venusta Οιδήποδας ο επαφροδίσιος
Oedipoda germanica Οιδήποδας ο Γερμανικός
Oedaleus decorus Οιδάλεος ο θελκτικός
Vipera xanthina Οθωμανική οχιά
Odontopodisma decipiens decipiens Οδοντοπόδισμα το δελεαστικό