Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Salix purpurea lambertiana Ιτιά του Λάμπερτ
Salix purpurea purpurea Κοκκινοϊτιά
Salix pentandra Δαφνοϊτιά
Salix pedicellata Ιτιά έμμισχη
Salix lapponum Ιτιά της Λαπωνίας
Salix fragilis Σπαζοϊτιά
Salix elaeagnos elaeagnos Βουνοϊτιά
Salix cinerea Σταχτοϊτιά
Salix caprea Γιδοϊτιά
Salix aurita Θαμνοϊτιά
Salix amplexicaulis Ιτιά η αντιθετόφυλλη
Salix alba alba Ασημοϊτιά
Salix alba micans Ασημοϊτιά μίκανς
Salix aegyptiaca Αιγυπτιακή ιτιά
Salicornia europaea
Salaria fluviatilis Ποταμοσαλιάρα
Salamandra salamandra salamandra Σαλαμάνδρα
Salamandra luschani helverseni Σαλαμάνδρα της Καρπάθου
Sagittaria sagittifolia
Sagina subulata