Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Stachys palustris
Stachys officinalis
Stachys ocymastrum
Stachys obiqua
Stachys mucronata
Stachys messeniaca
Stachys menthifolia
Stachys leucoglossa
Stachys iva
Stachys ionica
Stachys goulimyi
Stachys germanica germanica
Stachys germanica heldreichii
Stachys euboica
Stachys decumbens
Stachys cretica smyrnaea
Stachys cretica cretica
Stachys chrysantha
Stachys cassia
Stachys candida