Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Corydalis ochroleuca leiosperma
Festuca valida leilaensis
Carex divulsa leersii
Helianthemum ledifolium ledifolium
Triglochin bulbosa laxiflora
Orchis laxiflora laxiflora
Serapias vomeracea laxiflora
Daphne laureola laureola Δαφνούλα η δαφνοειδής
Onobrychis arenaria lasiostachya
Helianthemum ledifolium lasiocarpum Ηλιάνθεμο …
Draba lasiocarpa lasiocarpa
Carthamus lanatus lanatus Κάρθαμος ο μαλλιαρός
Salix purpurea lambertiana Ιτιά του Λάμπερτ
Lamium garganicum laevigatum
Laserpitium siler laeve
Caltha palustris laeta
Scirpus lacustris lacustris
Hieracium lactucella lactucella
Sedum laconicum laconicum
Onobrychis alba laconica