Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aurinia saxatilis saxatilis
Avellinia michelii Αβελλίνια του Μικέλι
Avena barbata barbata Βρώμη η γενιοφόρος
Avena clauda Βρώμη η ελλειπής
Avena sativa Βρώμη η εδώδιμη
Avena sterilis ludoviciana Βρώμη του Λουδοβίκου
Avena sterilis sterilis Βρώμη η άγονη
Baldellia ranunculoides
Ballota acetabulosa
Ballota glandulosissima
Ballota hispanica macedonica
Ballota nigra foetida
Ballota nigra sericea
Ballota nigra uncinata
Ballota pseudodictamnus
Barbarea balcana
Barbarea bracteosa
Barbarea conferta
Barbarea longirostris
Barbarea sicula