Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carduus argentatus Κάρδος ο αργυρόχρωμος
Carduus acicularis Κάδρος
Carduus acanthoides
Carduncellus caeruleus
Cardopatum corymbosum
Cardaria draba draba
Cardamine raphanifolia acris
Cardamine raphanifolia barbareoides
Cardamine plumieri
Cardamine pectinata Καρδαμίνη η πτερωτή
Cardamine matthioli
Cardamine impatiens Καρδαμίνη η ιμπάτιενς
Cardamine hirsuta Καρδαμίνη η χνουδωτή
Cardamine graeca Καρδαμίνη η γραική
Cardamine glauca
Cardamine carnosa
Cardamine bulbifera
Cardamine amara
Capsella rubella Κάψελλα η ρουμπέλλα
Capsella grandiflora