Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Atriplex hortensis Ατρίπλεξ ο κηπαίος
Atriplex littoralis Ατρίπλεξ ο παράκτιος
Atriplex oblongifolia Ατρίπλεξ ο προμηκόφυλλος
Atriplex patula Ατρίπλεξ ο ευρύς
Atriplex recurva
Atriplex rosea Ατρίπλεξ ο ρόδινος
Atriplex tatarica Ατρίπλεξ ο ταταρικός
Atropa bella-donna
Aubrieta deltoidea
Aubrieta erubescens
Aubrieta glabrescens
Aubrieta gracilis
Aubrieta scardica
Aubrieta scyria
Aubrieta thessala
Aurinia corymbosa
Aurinia gionae
Aurinia moreana
Aurinia saxatilis megalocarpa
Aurinia saxatilis orientalis