Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bupleurum tenuissimum Βούπλευρο το λεπτότατο
Bupleurum trichopodum Βούπλευρο το τριχόποδο
Buxus sempervirens Πυξός
Butomus umbellatus
Cachrys ferulacea
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis pseudophragmites
Calamagrostis varia
Calamintha cretica
Calamintha grandiflora
Calamintha hirta
Allium gomphrenoides
Calendula arvensis Καλέντουλα η αρουραία
Calendula officinalis Καλέντουλα η φαρμακευτική
Calepina irregularis Καλεπίνα η …
Callitriche lenisulca
Callitriche obtusangula
Callitriche pulchra
Centaurea pangaea