Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cyrtodactylus kotschyi oertzeni Κυρτοδάκτυλος του Οέρτζερ
Columba oenas oenas Φασσοπερίστερο
Oenanthe oenanthe oenanthe Σταχτοπετρόκλης
Burhinus oedicnemus oedicnemus Πετροτριλίδα
Iris spuria ochroleuca
Scabiosa columbaria ochroleuca
Corydalis ochroleuca ochroleuca
Chalcides ocellatus ocellatus Λιακόνι
Dianthus fruticosus occidentalis Αγριογαρύφαλλο το δυτικό
Cruciata taurica occidentalis
Centaurea grisebachii occidentalis
Luzula alpinopilosa obscura
Knautia drymeia nympharum
Silene nutans nutans
Helianthemum nummularium nummularium
Nepeta nuda nuda
Crocus biflorus nubigena
Rattus norvegicus norvegicus Δεκατιστής
Acinos alpinus nomismophyllus
Silene nocturna nocturna