Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Anthyllis vulneraria pulchella
Campanula andrewsii andrewsii
Antirrhinum majus majus
Butomus umbellatus
Cachrys ferulacea
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis pseudophragmites
Calamagrostis varia
Calamintha cretica
Calamintha grandiflora
Calamintha hirta
Calendula suffruticosa suffruticosa
Agrostis gigantea gigantea
Allium goulimyi
Callitriche stagnalis
Callitriche lenisulca
Callitriche obtusangula
Callitriche pulchra
Cardamine glauca