Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Saga rhodiensis Σάγκα της Ρόδου
Saga rammei Σάγκα του Ράμμε
Satyrus ferula Σάτυρος ο άγριος
Sedum delicum Σέδο
Sedum samium Σέδο της Σάμου
Sedum creticum creticum Σέδο το κρητικό
Sedum pallidum Σέδο το ωχρό
Silybum marianum Σίλυβο το θαλάσσιο
Syngnathus abaster Σακοράφα
Salamandra salamandra salamandra Σαλαμάνδρα
Salamandra luschani helverseni Σαλαμάνδρα της Καρπάθου
Salvelinus fontinalis Σαλβελίνος
Salsola carpatha Σαλσόλα της Καρπάθου
Salsola aegaea Σαλσόλα του Αιγαίου
Senecio ambiguus ambiguus Σενέκιο το αμφίβολο
Senecio gnaphalodes Σενέκιο το γναφαλώδες
Senecio bicolor bicolor Σενέκιο το δίχρωμο
Sepiana sepium Σεπιάνα το σέπιο
Silene nutabunda Σιληνή
Silene papillosa Σιληνή η θηλώδης