Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Stercorarius parasiticus Γερακοληστόγλαρος
Stercorarius pomarinus Γαλαζόραμφος ληστόγλαρος
Sterna albifrons Νανογλάρονο
Sterna bengalensis Ταξιδογλάρονο
Sterna caspia Καρατζάς
Sterna hirundo Ποταμογλάρονο
Sterna paradisaea Χιονογράρονο
Sterna sandvicensis Χειμωνογλάρονο
Sternbergia colchiciflora
Sternbergia greuteriana
Sternbergia lutea
Sternbergia sicula
Stipa bromoides
Stipa capensis Στίπα η καπένσιος
Stipa capillata
Stipa holosericea
Stipa lessingiana cyllenaea
Stipa pulcherrima
Stipa pulcherrima
Stipa thessala