Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Telescopus fallax fallax Αγιόφιδο
Telescopus fallax multisquamatus Αγιόφιδο του Κουφονησιού
Telephium imperati pauciflorum
Telephium imberati orientale
Telekia speciosa
Teesdalia coronopifolia
Taxus baccata Ίταμος
Tarucus balcanicus Ταρούκος ο Βαλκανικός
Tartarogryllus tartarus Ταρταρόγρυλλος ο τάρταρος
Tartarogryllus bordigalensis Ταρταρόγρυλλος ο βορδιγάλιος
Tarentola mauritanica mauritanica Ταρεντόλα
Taraxacum xanthiense
Taraxacum vexatum
Taraxacum thessalicum
Taraxacum subolivaceum
Taraxacum serotinum
Taraxacum scolopendrium
Taraxacum scaturiginosum
Taraxacum radinum
Taraxacum protervum