Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Achillea chrysocoma
Achillea barbeyana
Achillea ambrosiaca
Achillea ageratilofia ageratifolia
Achillea ageratifolia aizoon
Achillea aegyptiaca
Achillea absinthoides
Achillea abrotanoides
Aceras anthropophorum
Acer tataricum Σφενδάμι ανατολικό
Acer pseudoplatanus Ψευτοπλάτανος
Acer platanoides Νεροπλάτανος
Acer orientale Σφενδάμι Κρητικό
Acer opalus hyrcanum Σφενδάμι σερβικό
Acer obtusatum Σφενδάμι βαλκανικό
Acer monspessulanum monspessulanum Σφενδάμι του Μονπελιέ
Acer heldreichii heldreichii Αγριοπλάτανος
Acer campestre Σφενδάμι πεδινό
Acanthus spinosus
Acanthus balcanicus