Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Limonium frederici
Limonium gmelinii
Limonium graecum ammophilon
Limonium graecum graecum
Limonium hirsuticalyx
Limonium ithacense
Limonium melium
Limonium ocymifolium
Limonium phitosianum
Limonium pigadiense
Limonium pylium
Limonium ramosissimum doerfleri
Limonium saracinatum