Στοιχεία Είδους

Όνομα Zerynthia cerisyi
Υποείδος cretica
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Allancastria cerisyi
Κοινή Ονομασία Ζερύνθια η Κρητική
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Ενδημικό, Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα PROTECTED (PD 67/81)
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα ALT _ 1200 M. (30), (34), (60)
Παγκόσμια Εξάπλωση