Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Viola striis-notata
Viola suavis
Viola velutina
Viola voliotisii
Viola vourinensis
Vipera ammodytes meridionalis Οχιά
Vipera berus bosniensis Αστρίτης
Vipera lebetina schweizeri Οχιά της Μήλου
Vipera ursinii graeca Οχιά των λιβαδιών
Vipera xanthina Οθωμανική οχιά
Viscum album abietis Ιξός του έλατου
Viscum album album Ιξός
Vitex agnus-castus Λιγαριά
Vitis vinifera sylvestris Άγριο αμπέλι
Vormela peregusna Στικτοϊκτίδα
Vulpes vulpes crucigera Αλεπού
Vulpia bromoides
Vulpia ciliata ciliata
Vulpia fasciculata
Vulpia ligustica