Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lecokia cretica
Legousia falcata
Legousia hybrida
Legousia pentagonia
Legousia speculum-veneris
Lemna minor
Lemna minuscula
Lemna trisulca
Lens culinaris
Lens ervoides
Lens nigricans
Lens orientalis
Leontice leontopetalum
Leontodon autumnalis autumnalis
Leontodon cichoraceus
Leontodon crispus asper
Leontodon crispus crispus
Leontodon graecus
Leontodon hellenicus
Leontodon hispidus danubialis