Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Astragalus stella Αστράγαλος το αστέρι
Astragalus taygeteus
Astragalus thracicus cylleneus
Astragalus thracicus monachorum
Astragalus thracicus parnassi
Astragalus thracicus thracicus
Astragalus vesicarius
Asyneuma canescens
Asyneuma giganteum
Asyneuma limonifolium
Athamanta albanica
Athamanta arachnoidea
Athamanta densa
Athamanta macedonica
Athyrium filix-femina
Atractylis cancellata cancellata Ατρακτυλίδα
Atractylis gummifera
Atraphaxis billardieri
Atriplex halimus Ατρίπληξ η άλιμος
Atriplex hastata Ατρίπλεξ ο άστατος