Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bromus squarrosus Βρώμος ο αγκιστροειδής
Bryonia alba
Anthyllis hermanniae Ανθυλλίς του Χέρμαν
Allium cyrilii
Bromus sterilis Βρώμος ο άγονος
Bromus tectorum Βρώμος της στέγης
Bruckenthalia spiculifolia Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη
Bufonia paniculata Μπυφόνια η φοβοειδής
Bufonia tenuifolia Μπυφόνια η στενόφυλλη
Allium dilatatum
Allium favosum
Bunium ferulaceum
Agrostis capillaris
Calepina irregularis Καλεπίνα η …
Allium ferrinii
Bupleurum kakiskalae
Bupleurum lancifolium Βούπλευρο το λογχόφυλλο
Bupleurum praealtum Βούπλευρο το πανύψηλο
Bupleurum rotundifolium Βούπλευρο το στρογγυλόφυλλο
Centaurea idaea