Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Symphyandra wanneri
Symphyandra sporadum
Symphyandra samothracica
Symphyandra cretica
Succisa pratensis
Suaeda vera Σουαίδα η γνήσια
Suaeda splendens
Suaeda maritima maritima
Styrax officinalis Στουράκι
Stragweia spicata
Stipa tirsa tirsa
Stipa thessala
Stipa pulcherrima
Stipa pulcherrima
Stipa lessingiana cyllenaea
Stipa holosericea
Stipa capillata
Stipa capensis Στίπα η καπένσιος
Stipa bromoides
Sternbergia sicula