Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Truxalis nasuta Τρουξαλίς η μεγαλόρινη
Troglodytes troglodytes Τρυποφράκτης
Troglophilus spinulosus Τρωγόφιλος επακανθίζων
Troglophilus neglectus neglectus Τρωγόφιλος η αμελής
Troglophilus lagoi Τρωγόφιλος η λαγωΐς
Troglophilus cavicola Τρωγόφιλος υων κοιλωμάτων
Quercus cerris Τσέρνο (Τσερνοβελανιδιά)
Paraphoxinus epiroticus prespensis Τσίμα
Paraphoxinus epiroticus epiroticus Τσίμα
Milvus migrans migrans Τσίφτης
Milvus migrans aegypticus Τσίφτης Αιγυπτιακός
Turdus philomelos Τσίχλα
Zoothera dauma aurea Τσίχλα της Σιβηρίας
Canis aureus moreoticus Τσακάλι
Upupa epops epops Τσαλαπετεινός
Prunus spinosa Τσαπουρνιά
Turdus viscivorus Τσαρτσάρα
Leuciscus borysthenicus Τσαϊλάκι
Scardinius acarnanicus Τσερούκλα
Senecio bicolor cineraria Τσινεράρα