Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Verbascum pentelicum
Verbascum phlomoides
Verbascum phoeniceum flavidum
Verbascum phoeniceum phoeniceum
Verbascum pinnatifidum
Verbascum pseudonobile
Verbascum pulverulentum
Verbascum pycnostachyum
Verbascum reiseri
Verbascum roripifolium
Verbascum rupestre
Verbascum samniticum
Verbascum sinuatum
Verbascum speciosum megaphlomos
Verbascum speciosum speciosum
Verbascum spinosum Βερμπάσκο το ακανθώδες
Verbascum splendidum
Verbascum thapsus thapsus
Verbascum undulatum
Verbascum xanthophoeniceum