Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hieracium friwaldii
Hieracium gaudryi
Hieracium gentile
Hieracium gracilifurcum
Hieracium graecum
Hieracium gymnocephalum
Hieracium halacsyi
Hieracium heldreichii
Hieracium integratum
Hieracium italicum
Hieracium leithneri
Hieracium leucocomum
Hieracium megalothecum
Hieracium naegelianiforme
Hieracium naegelianum
Hieracium necopinum
Hieracium obliquum
Hieracium olympicum
Hieracium ossaeum
Hieracium pallidum