Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Trigonella gladiata Τριγωνέλλη λογχοφόρος
Trigonella monspeliaca Τριγωνέλλη του Μονπελιέ
Trigonella sprunerana Τριγωνέλλη του Σπούνερ
Trigonidium cicindeloides Τριγωνίδιο το κικινδελοειδές
Streptopelia turtur Τριγώνι
Picoides tridactylus alpinus Τριδάκτυλος δρυοκολάπτης
Trifolium argutum Τριφύλλι
Trifolium affine Τριφύλλι
Trifolium constantinopolitanum Τριφύλλι της Κωνσταντινούπολης
Trifolium smyrnaeum Τριφύλλι το Σμυρναίο
Trifolium dubium Τριφύλλι το αμφίβολο
Trifolium pauciflorum Τριφύλλι το αρακυνθές
Trifolium squamosum Τριφύλλι το λεπιδωτό
Trifolium pumilum Τριφύλλι το νάνο
Trifolium pilulare Τριφύλλι το πιληματώδες
Trifolium desvauxii Τριφύλλι του Ντεβώ
Trifolium sebastiani Τριφύλλι του Σεμπάστιαν
Cobitis trichonica Τριχονοβελονίτσα
Tropidopola graeca graeca Τροπιδοπόλα η γραική
Tropidopola longicornis Τροπιδοπόλα η μακροκέρατη