Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Numenius arquata arquata Τουρλίδα
Esox lucius Τούρνα
Trapa natans Τράπα η πλέουσα
Tragopogon crocifolius samaritani Τραγοπώγων ο Σαμαριτανιός
Tragopogon dubius Τραγοπώγων ο αμφίβολος
Tragopogon pratensis pratensis Τραγοπώγων ο λιβαδικός
Myotis myotis Τρανομυωτίδα
Eptesicus serotinus Τρανονυχτερίδα
Rhinolophus ferrumequinum Τρανορινόλοφος
Lacerta trilineata trilineata Τρανόσαυρα
Lacerta trilineata hansschweizeri Τρανόσαυρα η Χανσβαϊτσέριος
Lacerta trilineata diplochondrodes Τρανόσαυρα η διπλοχονδρώδης
Lacerta trilineata citrovittata Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη
Lacerta trilineata polylepidota Τρανόσαυρα η πολυλεπιδωτή
Lacerta trilineata cariensis Τρανόσαυρα της Ικαρίας
Diospyros lotus Τραπεζωνιά
Pinus brutia Τραχεία πεύκη
Populus tremula Τρεμόλευκα
Streptopelia orientalis Τριγονοπερίστερο
Trigonella smyrnaea Τριγωνέλλη η Σμυρναία