Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium paniculatum euboicum
Allium pallens pallens
Allium obtusiflorum
Allium nigrum
Allium neapolitanum
Allium moschatum
Allium meteoricum
Allium melanantherum
Allium maniaticum
Allium macedonicum
Allium luteolum
Allium longanum
Allium integerrimum
Allium hymettium
Allium heldreichii
Allium guttatum dalmaticum
Allium guttatum guttatum
Allium guttatum sardoum
Allium goulimyi
Allium gomphrenoides