Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene parnassica serbica
Dianthus pinifolius serbicus
Ballota nigra sericea
Vicia canescens serinica
Ophrys mammosa serotina
Cleistogenes serotina serotina
Carex serotina serotina
Odontites verna serotina
Limonium vulgare serotinum
Cynoglottis barrelieri serpentinicola
Carum graecum serpentinicum
Arenaria conferta serpentinii
Veronica serpyllifolia serpyllifolia
Dianthus serratifolius serratifolius
Carex flacca serrulata
Linum capitatum serrulatum
Minuartia setacea setacea
Papaver somniferum setigerum
Cephalaria flava setulifera
Centranthus ruber sibthordii