Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Secale montanum
Securigera securidaca
Sedum acre
Sedum album
Sedum alpestre
Sedum annuum
Sedum apoleipon
Sedum atratum
Sedum caespitosum
Sedum cepaea
Sedum confertiflorum
Sedum dasiphyllum
Sedum erythraeum
Sedum hispanicum
Sedum litoreum
Sedum magellense
Sedum ochroleucum
Sedum praesidis
Sedum reflexum
Sedum rubens