Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Astragalus vesicarius
Ajuga orientalis aenesia
Achillea ageratilofia ageratifolia
Aremonia agrimonoides agrimonoides
Achillea ageratifolia aizoon
Asphodelus albus albus
Adenostyles alliariae alliariae
Anthyllis vulneraria alpestris
Arabis alpina alpina
Acinos alpinus alpinus
Aquilegia ottonis amaliae
Anthemis ammanthus ammanthus Ανθεμίδα ο άμμανθος
Adonis annua annua Άδωνις ο ετήσιος
Anser anser anser Σταχτόχηνα
Asperula purpurea apiculata
Apus apus apus Σταχτάρα
Ammophila arenaria arundinacea
Allium sphaerocephalon arvense
Anthemis arvensis arvensis Ανθέμιδα η αρουραία
Alauda arvensis arvensis Σταρήθρα