Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Abutilon theophrastii Αβούτιλο του Θεοφράστου
Atriplex tatarica Ατρίπλεξ ο ταταρικός
Acanthus balcanicus
Acanthus spinosus
Acer campestre Σφενδάμι πεδινό
Accipiter brevipes Σαΐνι
Aceras anthropophorum
Achillea abrotanoides
Achillea absinthoides
Achillea aegyptiaca
Achillea ambrosiaca
Achillea barbeyana
Achillea chrysocoma
Achillea clusiana
Achillea clypeolata
Achillea coarctata
Achillea collina
Aquilegia amaliae
Achillea cretica
Achillea crithmifolia