Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Puccinellia distans distans
Puccinellia festuciformis convoluta
Puffinus puffinus puffinus Μύχος
Puffinus puffinus yelkouan Μύχος
Pulicaria arabica Πουλικάρια η αραβική
Pulicaria dysenterica
Pulicaria odora
Pulicaria sicula
Pulicaria vulgaris
Pulmonaria officinalis
Pulmonaria rubra
Pulsatilla halleri rhodopaea
Pungitius hellenicus Ελληνογόστεος
Pungitius platygaster Ποντογόστεος
Punica granatum Ροδιά
Putoria calabrica Πουτόρια
Pycnomon acarna
Pyracantha coccinea Πυράκανθος
Pyrgomorha conica conica Πυργομόρφη η κωνική
Pyrgus cinarae Πύργος ο σταχτύς