Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Potentilla cinerea
Potentilla deorum
Potentilla detomasii
Potentilla erecta
Potentilla geoides geoides
Potentilla geoides halacsyana
Potentilla geoides longisepala
Potentilla geoides regis-borisii
Potentilla inclinata
Potentilla kionaea
Potentilla laciniosa
Potentilla micrantha
Potentilla pedata
Potentilla pindicola
Potentilla recta
Potentilla reptans
Potentilla speciosa
Prenanthes purpurea
Primula elatior elatior
Primula veris columnae