Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Salsola kali
Salsola carpatha Σαλσόλα της Καρπάθου
Salsola aegaea Σαλσόλα του Αιγαίου
Salix xanthicola Ιτιά της Ξάνθης
Salix viminalis Καλαθοϊτιά
Salix triandra triandra Αμυγδαλοϊτιά
Salix silesiaca Ιτιά της Σιλεσίας
Salix purpurea lambertiana Ιτιά του Λάμπερτ
Salix purpurea purpurea Κοκκινοϊτιά
Salix pentandra Δαφνοϊτιά
Salix pedicellata Ιτιά έμμισχη
Salix lapponum Ιτιά της Λαπωνίας
Salix fragilis Σπαζοϊτιά
Salix elaeagnos elaeagnos Βουνοϊτιά
Salix cinerea Σταχτοϊτιά
Salix caprea Γιδοϊτιά
Salix aurita Θαμνοϊτιά
Salix amplexicaulis Ιτιά η αντιθετόφυλλη
Salix alba micans Ασημοϊτιά μίκανς
Salix alba alba Ασημοϊτιά